"of one's accents" — Słownik kolokacji angielskich

of one's accents kolokacja
Popularniejsza odmiana: of an accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś akcenty
  1. of przyimek + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A bit of an accent, but much less than she would have expected.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo