"without accent" — Słownik kolokacji angielskich

without accent kolokacja
Popularniejsza odmiana: without an accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez akcentu
  1. without przyimek + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Few people can learn a second language without an accent after the age of 10.

    Podobne kolokacje: