"with a New accent" — Słownik kolokacji angielskich

with a New accent kolokacja
Popularniejsza odmiana: with an accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Nowym akcentem
  1. with przyimek + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For one thing, you will always speak with an accent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo