"with an accent" — Słownik kolokacji angielskich

with an accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z akcentem
  1. with przyimek + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For one thing, you will always speak with an accent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo