"for accents" — Słownik kolokacji angielskich

for accents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla akcentów
  1. for przyimek + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But for his accent, he sounded like a Confederate himself.

    Podobne kolokacje: