ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"accent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accent rzeczownik

rzeczownik + accent
Kolokacji: 37
Brooklyn accent • Boston accent • New York accent • Yorkshire accent • Texas accent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) Boston, Belfast, Edinburgh
Kolokacji: 3
1. Yorkshire accent = Yorkshire akcent Yorkshire accent
2. pitch accent = akcent melodyczny pitch accent
3. country accent = akcent wiejski country accent
4. Oxford accent = Oksford akcent Oxford accent
5. Liverpool accent = Liverpoolski akcent Liverpool accent
6. Lancashire accent = Hrabstwo Lancashire akcent Lancashire accent
7. Georgia accent = Georgia akcent Georgia accent
8. England accent = Anglia akcent England accent
9. Highland accent = Akcent z regionu Highlands Highland accent
(5) London, Cockney
Kolokacji: 2
(6) Hyundai, BBC
Kolokacji: 2
(7) gold, color, silver
Kolokacji: 3
(8) wood, brass
Kolokacji: 2
accent + rzeczownik
Kolokacji: 6
accent mark • accent color • accent plant • accent piece • accent lighting • ...
accent + czasownik
Kolokacji: 13
accent makes • accent sounds • accent thickens • accent comes • accent seems • ...
czasownik + accent
Kolokacji: 10
use an accent • hear one's accent • lose one's accent • give an accent • speak with an accent • ...
przymiotnik + accent
Kolokacji: 148
British accent • American accent • thick accent • French accent • English accent • heavy accent • German accent • strong accent • ...
przyimek + accent
Kolokacji: 11
to one's accent • for accents • with an accent • of an accent • in an accent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.