"lose one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś akcent
  1. lose czasownik + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Did anyone ever ask you to lose your Irish accent?

    Podobne kolokacje: