"Georgia accent" — Słownik kolokacji angielskich

Georgia accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Georgia akcent
  1. Georgia rzeczownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was what he said when someone with a Georgia accent treated us as if we weren't "real Americans."

    Podobne kolokacje: