BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"accent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accent rzeczownik

rzeczownik + accent
Kolokacji: 37
Brooklyn accent • Boston accent • New York accent • Yorkshire accent • Texas accent • ...
accent + rzeczownik
Kolokacji: 6
accent mark • accent color • accent plant • accent piece • accent lighting • ...
accent + czasownik
Kolokacji: 13
accent makes • accent sounds • accent thickens • accent comes • accent seems • ...
(1) make, come, fall, give, slip
Kolokacji: 5
(2) sound, seem
Kolokacji: 2
(3) thicken, mark
Kolokacji: 2
1. accent thickens = akcent gęstnieje accent thickens
2. accent marks = znaki akcentu accent marks
czasownik + accent
Kolokacji: 10
use an accent • hear one's accent • lose one's accent • give an accent • speak with an accent • ...
przymiotnik + accent
Kolokacji: 148
British accent • American accent • thick accent • French accent • English accent • heavy accent • German accent • strong accent • ...
przyimek + accent
Kolokacji: 11
to one's accent • for accents • with an accent • of an accent • in an accent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.