"impenetrable accent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzenikniony akcent
  1. impenetrable przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They all talk out of the side of their mouths in an impenetrable accent.

    Podobne kolokacje: