"Yorkshire accent" — Słownik kolokacji angielskich

Yorkshire accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Yorkshire akcent
  1. Yorkshire rzeczownik + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The cast have authentic Yorkshire accents and used or knew the dialects.

    Podobne kolokacje: