"accent thickens" — Słownik kolokacji angielskich

accent thickens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcent gęstnieje
  1. accent rzeczownik + thicken czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I wouldn't ask it now anywise," he said, his accent thickening almost to the point of contempt.

    Podobne kolokacje: