"on one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

on one's accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś akcent
  1. on przyimek + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He concentrated very hard on his words, and his accent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo