"Dublin accent" — Słownik kolokacji angielskich

Dublin accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Akcent dubliński
  1. Dublin rzeczownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her Dublin accent was strong as she him them happily, 'Your father's here, just talking to on Doctor.

    Podobne kolokacje: