"at one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

at one's accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś akcent
  1. at przyimek + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After several days of frowning at my accent, the taciturn clerk could stand it no longer.

    Podobne kolokacje: