"accent makes" — Słownik kolokacji angielskich

accent makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcent robi
  1. accent rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    That British accent could make one word take on a world of meaning.

    Podobne kolokacje: