"of accents" — Słownik kolokacji angielskich

of accents kolokacja
Popularniejsza odmiana: of an accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z akcentów
  1. of przyimek + accent rzeczownik
    Silna kolokacja

    A bit of an accent, but much less than she would have expected.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo