"accent comes" — Słownik kolokacji angielskich

accent comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcent przychodzi
  1. accent rzeczownik + come czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was a moment of silence before a voice spoke with a clipped European accent came on the line.

    Podobne kolokacje: