"accent slips" — Słownik kolokacji angielskich

accent slips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyłki akcentu
  1. accent rzeczownik + slip czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Again the accent slipped as the man spelled the name.

    Podobne kolokacje: