"by one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

by one's accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez czyjś akcent
  1. by przyimek + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Americans always identify me as 'British' by my accent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo