KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
1. send word = przesłać wiadomość send word
2. go on one's word = kontynuuj czyjś słowo go on one's word
3. spread the word = szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje spread the word
4. turn one's words = obracać się czyjś słowa turn one's words
5. direct one's words = kierować czyjś słowa direct one's words
8. twist one's words = skręt czyjś słowa twist one's words
9. go with Microsoft Word = idź w parze z microsoftowym Słowem go with Microsoft Word
10. word is dropped = słowo jest rzucone word is dropped
11. go in words = pójdź słownie go in words
12. send with word = wyślij z słowem send with word
  • If he were only here we could send him with word to Dallben.
  • Leave him here and you come along instead while we figure things out Then I can send you back with word.
  • It had been returned to him almost exactly as he had sent it, with no covering letter or word of explanation.
  • Dalzell is going to send a plane over today, with word of when we can expect our own globe.
  • And they'd send those tapes with word that they'd take more prisoners and.
  • He sent the servant back with a coin and word that he'd be down the hill later in the day.
  • You just sent a messenger with word that Thread was falling out of pattern.
  • A few of our men were sent back to us with word from the Order.
  • She sent a boy with word that she would not be coming to the hospital, and went down to the sea.
  • He sent a messenger south to the capital with word of their arrival.
13. move words = słowa ruchu move words
14. live by one's words = żyć czyjś słowa live by one's words
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.