"word sinks" — Słownik kolokacji angielskich

word sinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zatapia
  1. word rzeczownik + sink czasownik
    Silna kolokacja

    She stared at him for a long time while the words sank in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo