"live by one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyć czyjś słowa
  1. live czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Again, Ramirez is simply living by his words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo