"word covers" — Słownik kolokacji angielskich

word covers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo obejmuje
  1. word rzeczownik + cover czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Six words covered that effort by engineers with skills you purport to support in the editorial!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo