"word flows" — Słownik kolokacji angielskich

word flows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo toczy się wartko
  1. word rzeczownik + flow czasownik
    Zwykła kolokacja

    Do your words flow better at certain times of day?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo