"crucial word" — Słownik kolokacji angielskich

crucial word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decydujące słowo
  1. crucial przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But I think her description, however accurate, omits the crucial word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo