MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"meaningful word" — Słownik kolokacji angielskich

meaningful word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczące słowo
  1. meaningful przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This gives students a chance to practice reading and writing kana with meaningful words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo