KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
1. word hangs = linie słowa word hangs
2. word falls = słowo spada word falls
3. word sinks = słowo zatapia word sinks
4. word flows = słowo toczy się wartko word flows
5. word pours = słowo leje word pours
6. word continues = słowo trwa word continues
7. word drops = słowo upuszcza word drops
8. word drips = słowo jest przepełnione word drips
  • "I gave my word I'd let you live," he said, the words dripping venom.
  • The laughter was gone now and his words dripped with sarcasm.
  • The single word dripped with scorn; her eyes flashed at him.
  • "Madam," he said, that single word dripping with an unusual respect.
  • Actually," he said, every word dripping with triumph, "you were playing for me.
  • When she finally found her tongue, her words dripped ice.
  • The words dripped ice, and left him no choice but to tighten his grip on her waist.
  • His words were dripping with sarcasm that apparently Only she was privy to.
  • His cryptic words dripped like cold raindrops in her memory.
9. word covers = słowo obejmuje word covers
10. word crosses = słowo krzyżuje się word crosses
11. word washes = umycia słowa word washes
12. word sweeps = słowo zamiata word sweeps
(9) fail, betray, ruin
Kolokacji: 3
(11) derive, gain, acquire, evolve
Kolokacji: 4
(21) form, carve, constitute, coin
Kolokacji: 4
(22) catch, spell, capture
Kolokacji: 3
(24) send, can
Kolokacji: 2
(25) exist, live, survive
Kolokacji: 3
(27) escape, elude, refuse, puzzle
Kolokacji: 4
(28) hurt, shock, stun, offend
Kolokacji: 4
(29) occur, repeat, trigger, recur
Kolokacji: 4
(35) leak, reveal
Kolokacji: 3
(37) could
Kolokacji: 1
(38) muffle, silence
Kolokacji: 2
(39) tear, clip, snap
Kolokacji: 3
(40) reassure, convince
Kolokacji: 2
(41) boom, crackle, thunder, rattle
Kolokacji: 4
(42) scrawl, print
Kolokacji: 2
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.