ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"move words" — Słownik kolokacji angielskich

move words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa ruchu
  1. move czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The novelist sees the anonymous playwright moving words around to make the rhymes work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo