ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"move" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

move czasownik

move + rzeczownik
Kolokacji: 267
move objects • move troops • move production • move things • move goods • move parts • move water • move people • move money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 94
1. move objects = przedmioty ruchu move objects
6. move parts = części ruchu move parts
7. move water = ruch woda move water
9. move money = ruch pieniądze move money
13. move one's head = ruszać się czyjś głowa move one's head
14. move one's arms = ruszać się czyjś ramiona move one's arms
16. move one's body = ruszać się czyjś ciało move one's body
17. move one's feet = ruszać się czyjś stopy move one's feet
18. move one's legs = ruszać się czyjś nogi move one's legs
21. move one's lips = ruszać się czyjś wargi move one's lips
22. move one's eyes = ruszać się czyjś oczy move one's eyes
23. move house = przeprowadzać się move house
24. move one's business = ruszać się czyjś biznes move one's business
25. move one's chair = ruszać się czyjś krzesło move one's chair
26. move men = ludzie ruchu move men
27. move furniture = ruch meble move furniture
29. move one's forces = ruszać się czyjś siły move one's forces
30. move mountains = góry przenosić move mountains
34. move images = ruch obrazy move images
35. move one's base = ruszać się czyjś podstawa move one's base
36. move one's army = ruszać się czyjś wojsko move one's army
37. move earth = ruch ziemia move earth
38. move west = przenieś zachód move west
40. move air = ruch powietrze move air
41. move vehicles = pojazdy ruchu move vehicles
42. move an inch = przenieś cal move an inch
43. move one's studios = ruszać się czyjś studia move one's studios
45. ability to move = umiejętność ruszenia się ability to move
46. move one's mouth = ruszać się czyjś usta move one's mouth
47. move units = jednostki ruchu move units
48. decision to move = decyzja ruszyć się decision to move
49. plan to move = plan ruszenia się plan to move
50. effort to move = wysiłek by ruszyć się effort to move
51. move the ball = przestaw piłkę move the ball
52. move one's limbs = ruszać się czyjś kończyny move one's limbs
53. move a step = przenieś krok move a step
54. time to move = czas do ruchu time to move
55. move data = ruch dane move data
57. way to move = droga do ruchu way to move
58. move several employees = przenieś kilku pracowników move several employees
59. move one's residence = ruszać się czyjś rezydencja move one's residence
61. move heaven = niebo ruchu move heaven
62. move a piece = przenieś kawałek move a piece
65. move several miles = przenieś kilka mil move several miles
66. move the ship = wpraw w ruch statek move the ship
69. move supplies = zaopatrzenie ruchu move supplies
71. move one's court = ruszać się czyjś sąd move one's court
73. move rocks = kamienie ruchu move rocks
77. move blocks = bloki ruchu move blocks
78. move one's camp = ruszać się czyjś obóz move one's camp
79. move one's location = ruszać się czyjś lokalizacja move one's location
80. move the way = przestaw drogę move the way
81. attempt to move = próba ruszenia się attempt to move
82. move files = akta ruchu move files
83. move the show = przenieś widowisko move the show
84. move several yards = przenieś kilka jardów move several yards
86. move thousands = tysiące ruchu move thousands
87. move amounts = ilości ruchu move amounts
88. move boxes = pudła ruchu move boxes
89. move factories = fabryki ruchu move factories
90. move shadows = cienie ruchu move shadows
91. opportunity to move = okazja by ruszyć się opportunity to move
92. move patients = pacjenci ruchu move patients
93. move north = przenieś północ move north
94. move one's hips = ruszać się czyjś biodra move one's hips
czasownik + move
Kolokacji: 109
keep moving • begin moving • start moving • stop moving • consider moving • get moving • continue moving • seen moving • ...
move + przyimek
Kolokacji: 90
move to • move into • move through • move toward • move around • move across • move towards • move along • move beyond • ...
move + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 383
move forward • move quickly • move slowly • move away • move fast • move closer • move ahead • move swiftly • move further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.