"move money" — Słownik kolokacji angielskich

move money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruch pieniądze
  1. move czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This time around, he said, Americans can be expected to move money into the stock market much more quickly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo