"move west" — Słownik kolokacji angielskich

move west kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przenieś zachód
  1. move czasownik + west rzeczownik
    Silna kolokacja

    So, having no one to come after us, we took what was now our capital and moved West.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo