"bound to the west" — Słownik kolokacji angielskich

bound to the west kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poruszaj się lekko na zachód
  1. bound czasownik + west rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The courtyard is bounded by walls to the north and west.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo