"situate several km west" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sytuować kilka zachód km
  1. situate czasownik + west rzeczownik
    Silna kolokacja

    The memorial is situated 8km west of the town on the N12.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo