"move one's money" — Słownik kolokacji angielskich

move one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: move money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruszać się czyjś pieniądze
  1. move czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This time around, he said, Americans can be expected to move money into the stock market much more quickly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo