"word falls" — Słownik kolokacji angielskich

word falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo spada
  1. word rzeczownik + fall czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He started to speak several times, but each time the words fell short of making sense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo