"throw one's words" — Słownik kolokacji angielskich

throw one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzut czyjś słowa
  1. throw czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He knew she was throwing his own words back at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo