"word hanging" — Słownik kolokacji angielskich

word hanging kolokacja
Popularniejsza odmiana: word hangs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieszanie słowa
  1. word rzeczownik + hang czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He let his words hang in the air for a moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo