"word falling" — Słownik kolokacji angielskich

word falling kolokacja
Popularniejsza odmiana: word falls
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadanie słowa
  1. word rzeczownik + fall czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He started to speak several times, but each time the words fell short of making sense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo