"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
1. send word = przesłać wiadomość send word
2. go on one's word = kontynuuj czyjś słowo go on one's word
3. spread the word = szerzyć wieści, rozprzestrzeniać informacje spread the word
4. turn one's words = obracać się czyjś słowa turn one's words
5. direct one's words = kierować czyjś słowa direct one's words
8. twist one's words = skręt czyjś słowa twist one's words
9. go with Microsoft Word = idź w parze z microsoftowym Słowem go with Microsoft Word
10. word is dropped = słowo jest rzucone word is dropped
  • Not a look or a word had been dropped that was out of place.
  • The word "Art" was dropped from the title in 1922.
  • The word "International" was dropped from the name in 2012.
  • The word had been dropped that one might pack up and leave.
  • In 1920 the word 'National' was dropped from the organization's name.
  • The word or words in the name however are not dropped from the language.
  • The words "of Education" were dropped from the college's name in 1956.
  • The word "British" was dropped from the title in 1883.
  • The word 'wet' had been dropped by me for the first time.
  • The word 'Iron' was dropped from the company's name in 1905.
11. go in words = pójdź słownie go in words
12. send with word = wyślij z słowem send with word
13. move words = słowa ruchu move words
14. live by one's words = żyć czyjś słowa live by one's words
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.