ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word is delivered" — Słownik kolokacji angielskich

word is delivered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest dostarczone
  1. deliver czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had delivered his later words from a position just left of the doorway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo