ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word delivered" — Słownik kolokacji angielskich

word delivered kolokacja
Popularniejsza odmiana: word is delivered
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo dostarczyło
  1. deliver czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had delivered his later words from a position just left of the doorway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo