ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"significant word" — Słownik kolokacji angielskich

significant word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczące słowo
  1. significant przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The artist plays god, and "play" is the significant word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo