"twist one's words" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "twist one's words" po angielsku

"twist one's words" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś słowa
  1. twist czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She goes back on stand, but once again, the defense is able to twist her words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo