"twist one's head" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś głowa
  1. twist czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was able to twist his head and look about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo