ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
1. listen to one's words = odsłuchać czyjś słowa listen to one's words
  • She tried to listen to his words but could not.
  • Listening to her words, he now understood them in his own way.
  • All were listening to my words again in their minds.
  • "You find it hard to look at me, and to listen to my words."
  • By listening to his words, she knew they were aware of her presence.
  • But even though you have named me Filled, who would listen to my words?
  • Even the older men stopped to listen to his words.
  • "Don't you medical people ever listen to your own words?"
  • See, if you listened to their words and looked closer, it all made sense.
  • I am afraid, however, that we should be listening to someone else's words on the matter.
2. match one's words = mecz czyjś słowa match one's words
3. suit to the word = garnitur do słowa suit to the word
4. hang every word = zawieś każde słowo hang every word
6. obey one's word = przestrzegać czyjś słowo obey one's word
7. word is adapted = słowo jest przystosowane word is adapted
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.