"buzz word" — Słownik kolokacji angielskich

buzz word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo brzęczenia
  1. buzz rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Economic policy coordination has been the buzz word and I think it's an empty box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo