ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feeble word" — Słownik kolokacji angielskich

feeble word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słabe słowo
  1. feeble przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He could only gasp a few feeble words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo