ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word makes" — Słownik kolokacji angielskich

word makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo robi
  1. word rzeczownik + make czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    She could only hope her words had made some sense to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo