"word stirs" — Słownik kolokacji angielskich

word stirs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszania słowa
  1. word rzeczownik + stir czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the commander's words had stirred in them some silent, desperate courage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo